Odpady wytwarzane przez człowieka podlegają ścisłej kategoryzacji, która ma na celu ograniczenie ich wpływu na środowisko naturalne. Drugim powodem jest ułatwienie ponownego wykorzystania śmieci. Każde gospodarstwo domowe wytwarza odpady, których ilość w dużej mierze jest zależna od liczby osób, a także nawyków konsumenckich. Te śmieci w zdecydowanej większości zaliczamy do odpadów komunalnych. W przypadku gdy mamy do czynienia ze zdecydowanie większą ilością, wówczas najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem ich pozbycia się są kontenery na odpady.

Podział odpadów komunalnych

Istnieje kilka kryteriów, na podstawie których klasyfikujemy śmieci. Jest to m.in. stan skupienia, pochodzenie odpadów, skład chemiczny, a także możliwość dalszego przetwarzania i ponownego wykorzystania. Oczywiście odpady dzielimy również ze względu na zagrożenia i szkody, które mogą spowodować w wodach, glebie i powietrzu.

  • Śmieci grożące zakażeniem to takie, w których znajdują się np. jaja pasożytów lub różnego rodzaju drobnoustroje.
  • Odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska to takie, w których znajdują się trujące substancje.
  • Trzecia grupa to śmieci grożące skażeniem, czyli takie w skład których wchodzą substancje promieniotwórcze.

Jednymi z najniebezpieczniejszych odpadów są różnego akumulatory i baterie. Bez względu na to czy są to ogniwa cynkowo-węglowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-metalowo-wodorkowe, czy niklowo-kadmowe. Kontenery na odpady komunalne nie są miejscem, gdzie można wyrzucać przedmioty tego typu. Praktycznie w każdym sklepie oferującym baterie, znajduje się specjalny pojemnik przeznaczony do magazynowania takich śmieci.

Podział odpadów budowlanych

Bez względu na to czy wykonujemy generalny remont mieszkania, czy odnawiamy wyłącznie łazienkę, zawsze będą nam towarzyszyć odpady. Najbardziej wartościowy jest czysty gruz budowlany, który z powodzeniem można ponownie wykorzystać np. do posadzek. Zaliczamy do niego beton w każdej postaci, ceramikę, armaturę łazienkową, płytki oraz tynk. Z kolei zmieszane odpady budowlane to przede wszystkim płyty kartonowo gipsowe, cegły, meble, plastiki, elektrośmieci, złom, a nawet ziemia. Ponowne przetworzenie takich śmieci jest praktycznie niemożliwe, dlatego wiele osób korzysta z usług firm oferujących kontenery na odpady. W zależności od ich ilości, istnieje możliwość zamówienia zarówno niewielkich, średnich, jak i dużych kontenerów. Tak zabezpieczone odpady trafiają na specjalnie przygotowane miejsce i część z nich zostanie ponownie wykorzystana.

Rate this post