Zanim rozpocznie się budowa konstrukcji, niezbędne jest jej zaprojektowanie. To długi i skomplikowany proces, który składa się z wielu etapów. Odpowiednie projektowanie jest kluczowe dla uzyskania odpowiednich efektów. Poniżej pokrótce przedstawiamy, jak projektuje się konstrukcje budowlane.

Analiza teoretyczna

Pierwszy etap to analiza czysto teoretyczna. Oznacza to przeanalizowanie planów i skonfrontowanie ich z rzeczywistością. Czy wykonanie danej konstrukcji na danym terenie jest w ogóle możliwe? Czy dostępne są odpowiednie materiały? To tylko niektóre z wielu pytań, na które odpowiedzi szukają firmy, projektujące konstrukcje budowlane.

Równie kluczowa jest analiza prawna. Otóż ograniczenia w kwestii stawiania budowli są duże. Na niektórych obszarach stawianie poszczególnych rodzajów konstrukcji jest zabronione. Należy też wziąć pod uwagę plan zagospodarowania przestrzennego. Trzeba także sprawdzić, czy dany teren nie jest w żaden sposób obciążony prawnie. Dopiero po wykonaniu wszystkich tych czynności można przejść do przygotowywania właściwego projektu, ale też nie od razu.

Sprawdzenie terenu

Jeśli wszystkie kwestie teoretyczne zostaną już przeanalizowane, pora przejść do kolejnego etapu. Jest nim sprawdzenie terenu. Oczywiście już analiza teoretyczna powinna brać pod uwagę przystosowanie danego gruntu do postawienia danej konstrukcji. Niemniej jednak konieczne jest także fizyczne zweryfikowanie informacji o gruncie. Jeśli dane konstrukcje budowlane są wymagające – na przykład stanowią duże obciążenie – konieczne może być wzmocnienie gruntu.

Po analizie gruntu przychodzi czas na przygotowanie projektu. Uwzględniając wszelkie zebrane informacje firma przygotowuje plan dotyczący tego, jak ma zostać wybudowana dana konstrukcja budowlana. Oczywiście projekt powinien uwzględniać również ewentualne przygotowanie gruntu, jeśli jest ono konieczne. Później po akceptacji projektu przez zleceniodawcę rozpoczyna się jego realizacja.

Zapraszamy do współpracy: konstrukcje budowlane Kraków

5/5 - (1 vote)