Cięcie betonu to czynność wymagająca uwagi i odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno dla osób wykonujących cięcie, jak i dla otoczenia. W jaki sposób zabezpieczyć siebie i środowisko w trakcie tego typu prac?

Cięcie betonu – jak się zabezpieczyć?

Osoby wykonujące cięcie betonu muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt ochronny, który ogranicza do minimum ryzyko powstania niebezpiecznych sytuacji. Przed rozpoczęciem prac należy założyć gogle ochronne, słuchawki lub ochraniacze nauszne, rękawice, kombinezon i buty chroniące przed ewentualnymi odpryskami i pyłem.

Jeśli cięcie betonu odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach, trzeba zapewnić odpowiednio wysoki poziom wentylacji w celu zminimalizowania koncentracji pyłu betonowego. Dodatkowo należy korzystać z narzędzi i maszyn, zgodnie z instrukcjami producenta oraz przestrzegać ograniczeń dotyczących rodzaju cięcia i grubości betonu.

Ochrona środowiska w trakcie cięcia betonu – najważniejsze informacje

Cięcie betonu może powodować zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego przed rozpoczęciem prac należy przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegawcze. Generują one duże ilości pyłu betonowego, który może zawierać różne substancje szkodliwe dla zdrowia i otoczenia. Pył osadzający się na powierzchniach prowadzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Dodatkowo niektóre rodzaje betonu zawierają substancje szkodliwe w postaci różnego rodzaju olejów i chemikaliów. Rozprzestrzenianie się pyłu i odpadów w postaci kawałków betonu może doprowadzić zarówno do zanieczyszczenia gleby, jak i wód gruntowych. Aby tego uniknąć, należy wykorzystywać urządzenia i akcesoria umożliwiające bezpyłowe cięcie betonu.

Odpady powstałe w wyniku cięcia muszą być prawidłowo usunięte i zutylizowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Pod żadnym pozorem nie można wyrzucać odpadów budowlanych do zwykłych pojemników na śmieci.

Zgłoś się po specjalistów! FG-Tech – cięcie betonu Toruń

5/5 - (1 vote)