Spośród materiałów szczególnie często wykorzystywanych w budownictwie należy wymienić przede wszystkim beton. To dzięki niemu powstać mogą rozmaite konstrukcje, które stoją przez wiele lat. Nie oznacza to jednak, że każdy beton nadaje się to tego typu inwestycji.

Przed użyciem, wybrane tworzywo powinno zostać w odpowiedni sposób zbadane. W przeciwnym wypadku może stwarzać realne zagrożenie dla stabilności gotowej budowli. Jeśli do tego dojdzie, osoby decyzyjne muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Żeby potwierdzić lub wykluczyć wysoką jakość materiału, przeprowadzane jest tak zwane badanie betonu. Dochodzi do niego w specjalnie wyposażonym laboratorium budowlanym, w którym pracują specjaliści z tej dziedziny.

Czy badanie betonu jest konieczne?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna: tak! Jest to w końcu jedna z metod analizy tego, czy konkretne tworzywa nadają się do użycia czy też nie.

Szczególnie istotne jest wytrzymałościowe badanie betonu, którego celem zawsze będzie sprawdzenie, czy materiał jest odporny na ściskanie i w jakim stopniu. Do czego przydaje się taka informacja? Dzięki niej inwestor dowiaduje się, czy beton:

  1. spełnia założenia projektowe,
  2. może zostać użyty podczas realizacji danej inwestycji,
  3. gwarantuje odpowiednią żywotność z uwzględnieniem konkretnych czynników, które mogą wpłynąć na jego strukturę.

Oczywiście tego typu analizy przeprowadzane są w odpowiednio przygotowanych warunkach, przy użyciu specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Bardzo ważny wydaje się więc wybór właściwego podmiotu, który zajmie się tym zadaniem.

Zwłaszcza że badanie betonu może dotyczyć również innych kwestii, nie tylko wytrzymałości. We wspomnianych laboratoriach analizowana jest także jego wodoszczelność, mrozoodporność czy nasiąkliwość. Do tego często dochodzą też badania zawartości powietrza w mieszance i pomiar jej temperatury. Wszystko to zapewnia dostęp do bardzo przydatnych, kluczowych wręcz informacji.

Rate this post