Zamarzanie klimatyzacji jest problemem, który występuje zarówno w jednostkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Szron i lód mogą pokrywać nie tylko same urządzenia, ale także poszczególne elementy, takie jak rurki miedziane, zawory łączące, parownik, wentylator, skraplacz czy wymiennik ciepła. Skutkiem tego może być wpadanie do pomieszczenia szronu lub śniegu. Takie zjawisko świadczy o tym, że klimatyzacja doznała poważnej awarii i konieczna jest naprawa.

Przyczyny zamarzania klimatyzacji

Przyczyny zamarzania klimatyzatora mogą być różne. Jedną z nich jest niewłaściwe ciśnienie czynnika chłodniczego. Jeśli jest ono poniżej odpowiedniej wartości, może to wskazywać na wyciek freonu. Wymaga on naprawy i ponownego napełnienia klimatyzatora.

Kolejną przyczyną może być nadmiar czynnika chłodniczego. Takie zjawisko powoduje konieczność całkowitego odpowietrzenia freonu i odkurzenia układu. Zdarza się, że klimatyzacja zamarza również wtedy, gdy urządzenie nie było regularnie czyszczone lub konserwowane. Prowadzi to do zanieczyszczenia filtrów, łopatek wentylatorów i wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Jeszcze inne przyczyny to awaria przekaźnika sprężarki na tablicy sterowniczej lub czujnika szronu na parowniku.

Zamarzanie wewnętrznej klimatyzacji może być spowodowane przeciążeniem sprężarki z powodu awarii czujników zamarzania parownika. Innym powodem jest zanieczyszczenie filtrów lub parownika, niewystarczająca ilość czynnika chłodniczego, zatkana rurka kapilarna lub złe kielichowanie cienkiej miedzianej rurki. Jeśli chodzi o zewnętrzne urządzenie, może ono zamarznąć, gdy klimatyzator działa w trybie grzania przy temperaturze powietrza niższej niż 5 stopni Celsjusza. Takie zjawisko występuje również w sytuacji, gdy do urządzenia przeniknie wilgoć, gdy ilość czynnika chłodniczego jest zbyt duża lub gdy wymiennik ciepła jest zanieczyszczony.

Jak naprawić zamarzniętą klimatyzację?

Naprawa zamarzniętej klimatyzacji zaczyna się od wyłączenia urządzenia. Dzięki temu zapobiegniemy dalszemu zamarzaniu. Po wyłączeniu należy poczekać, aż lód całkowicie się roztopi. Następnie konieczne jest sprawdzenie i wyczyszczenie filtrów powietrza oraz kontrola przewodów wentylacyjnych i cewek. W przypadku, gdy te podstawowe działania nie rozwiązują problemu, może być niezbędna interwencja specjalisty.

5/5 - (2 votes)