Sprawne wykonywanie robót ziemnych nie byłoby możliwe, gdyby nie urządzenia budowlane. Nie tylko ułatwiają i przyspieszają one prace, ale również zwiększają ich bezpieczeństwo. Dlatego są tak chętnie wykorzystywane na placach budowlanych. Bez jakich sprzętów roboty ziemne nie mają racji bytu?

Roboty ziemne – niezbędne urządzenia i maszyny

To jeden z najbardziej wymagających etapów budowy. Roboty ziemne, bo o nich mowa, pozwalają odpowiednio przygotować teren pod inwestycję. Żeby przebiegały sprawnie i bez niespodzianek, wymagają zastosowania różnego typu urządzeń. Uwzględniając rodzaj wykonywanych czynności, wykorzystywany przy robotach ziemnych sprzęt można podzielić na kilka kategorii.

  1. Maszyny do odspajania gruntów z możliwością przemieszczania urobku na niewielkie odległości. To koparki łyżkowe i wielonaczyniowe, ładowarki oraz spycharko-ładowarki.
  2. Maszyny do odspajania gruntów i przewożenia urobku na wyznaczone miejsce z możliwością układania gruntu w zwałkę lub nasyp. Do grupy tej zalicza się zgarniarki.
  3. Maszyny do przesuwania urobku za pomocą lemieszy lub talerzy. To spycharki, równiarki i koparko-spycharki.
  4. Maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopu. Zalicza się do nich przenośniki taśmowe, żurawie o małym udźwigu czy też wyciągi pochyłe.
  5. Maszyny do transportu poziomego. To różnego rodzaju środki transportowe.
  6. Maszyny do robót pomocniczych. Podzielić je można na trzy grupy:
  • maszyny do zagęszczania gruntu, np. walce, ubijarki oraz wibratory,
  • maszyny do spulchniania gruntu, np. pługi, talerze i zrywarki.
  • maszyny do usuwania zerdzewień.

Urządzenia wykorzystywane przy robotach ziemnych odznaczają się dużą różnorodnością. Za ich pomocą można wykonywać wiele prac – odspajać grunt, zagęszczać go czy też transportować urobek. Wszystko po to, aby odpowiednio przygotować teren pod inwestycję. Dzięki profesjonalnym sprzętom roboty ziemne przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem i bez niespodzianek.

Dowiedz się więcej: Roboty ziemne Zabrze

5/5 - (1 vote)