Każda inwestycja wymaga odpowiedniej kontroli i monitorowania zgodności realizacji z projektem. Między innymi w tym celu ustanawia się inspektora nadzoru budowlanego. Niekiedy jego funkcja mylona jest z pozycją generalnego wykonawcy. Wyjaśniamy, czym nadzór budowlany różni się od generalnego wykonawstwa.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany może mieć dwa oblicza. Pierwsze – administracyjne – to urzędnicy z ramienia państwa, którzy czuwają nad przestrzeganiem prawa budowlanego w czasie realizacji projektu. Jeszcze przed rozpoczęciem prac, inwestor lub jego przedstawiciel musi złożyć stosowne wnioski do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dopiero po załatwieniu formalności można przystąpić do kolejnych etapów.

Drugą stroną medalu jest inwestorki nadzór budowlany. Inspektor odpowiedzialny za tę część ma za zadanie kontrolować szereg aspektów związanych z prowadzeniem prac. Do jego obowiązków należy:

  • Sprawowanie nadzoru finansowego nad przedsięwzięciem, w tym kontrola wszelkich poniesionych kosztów
  • Weryfikacja, czy prace wykonywane są zgodnie z założeniami projektu i prawem budowlanym
  • Kontrola nad kierownikiem budowy

Inwestorski nadzór budowlany to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Inspektor jest odpowiedzialny za ewentualne błędy i właśnie on w pierwszej kolejności odpowiada za niezgodności.

Obowiązki generalnego wykonawcy

Generalne wykonawstwo obejmuje znacznie szerszy zakres obowiązków. Inwestor, podpisując umowę z generalnym wykonawcą, praktycznie wcale nie musi martwić się o przebieg prac budowlanych.

Warunki współpracy z generalnym wykonawcą, to kompleksowa usługa, realizowana od A do Z. W ramach zawartej umowy, generalny wykonawca ma prawo zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, który odpowiada za swoją pracę bezpośrednio przed nim.

Czym nadzór budowlany różni się od generalnego wykonawstwa?

Jak widać, generalne wykonawstwo to obszerny termin, który zawiera w sobie kompleksową obsługę zleconej inwestycji. Firma, która podpisała z inwestorem umowę na wykonanie prac, ma prawo zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również kierownika budowy. W imieniu zleceniodawcy kontaktuje się z urzędami i składa wnioski do państwowego nadzoru budowlanego.

Sam nadzór budowlany jest pojęciem dużo węższym i opisuje zakres zadań inspektorskich, takich jak kontrola poniesionych kosztów, prowadzonych prac oraz sprawowanie nadzoru nad wyznaczonym kierownikiem budowy. Oczywiście w niczym nie umniejsza to roli inspektora nadzoru budowlanego, który jest jedną z kluczowych postaci dla sprawnego przebiegu inwestycji.

Inwestor, który chce z powodzeniem zrealizować projekt w ramach generalnego wykonawstwa może upewnić się, że wyznaczony inspektor nadzoru budowlanego ma odpowiednie doświadczenie i kompetencje, aby prace przebiegły bez zarzutu.

5/5 - (2 votes)