Beton to jeden z podstawowych materiałów stosowanych w wielu konstrukcjach budowlanych. Zdarza się, że fachowcy rozrzedzają mieszankę betonową przy użyciu wody ze względu na szybszą i łatwiejszą pracę. Jednakże takie działanie jest stanowczo niedozwolone, ponieważ prowadzi do zmiany właściwości produktu, a tym samym do jego zniszczenia. Pomimo tego, istnieją odpowiednie sposoby, by uzyskać bardziej płynne tworzywo bez niekorzystnej zmiany jego parametrów.

Konsystencja betonu a wskaźnik wodno-cementowy

W zależności od rodzaju konstrukcji budowlanej dobiera się mieszankę betonową o odpowiedniej konsystencji i klasie. Materiał klasy C8-C10, tzw. chudy beton, stosowany jest jako podkład pod fundamenty. Klasy C12-C15 wykorzystuje się przy wylewaniu stropów, ław, ścian czy schodów. Istotną rolę odgrywa ilość wody w mieszance, co pokazuje wskaźnik wodno-cementowy. Jednostka ta jest stosunkiem proporcji wody do cementu w zaprawie. Niski wskaźnik mówi o betonie dobrej jakości, a wysoki – przyczynia się do pogorszenia jego właściwości i pojawienia się szeregu niekorzystnych zjawisk. Dolanie wody może spowodować:

– bleeding – nadmiar wody wydostaje się na powierzchnię betonowanego elementu,

– segregację poszczególnych składników mieszanki, 

– wolniejszy proces wiązania betonu.

Skutki rozrzedzenia mieszanki betonowej

Dodatek wody znacząco wpływa na obniżenie jakości betonu. Materiał staje się bardziej podatny na powstawanie rys, których obecność może doprowadzić do braku akceptacji zastosowanego tworzywa ze względów estetycznych bądź wizualnych. Ponadto, dochodzi do znacznego spadku wytrzymałości betonu oraz jego trwałości. Materiał staje się mniej mrozoodoporny i wrażliwy na działanie środowisk korozyjnych, a także wykazuje gorsze warunki ochrony stali. Co więcej, rozcieńczone tworzywo charakteryzuje się obniżonym poziomem odporności na ścieranie. Wynikiem tego może być pylenie powierzchniowe czy wyeksponowanie kruszywa.

Co zrobić, gdy beton jest zbyt gęsty?

Z reguły mieszanki betonowe dostarczane na budowę posiadają odpowiednio przygotowaną przez producenta konsystencję, zgodną z zamówieniem. Ich ewentualne rozcieńczenie można uzyskać przez zastosowanie przeznaczonych do tego celu domieszek chemicznych – superplastyfikatorów. Jednakże taką czynność może wykonać jedynie uprawniony przedstawiciel producenta. Konsystencję materiału można regulować przez zastosowanie zaczynu cementowego z odpowiednim wskaźnikiem wodno-cementowym. Niedostosowanie się do zaleceń właściwego rozcieńczania produktu zrzuca odpowiedzialność za jego jakość z producenta na nabywcę.

Podsumowanie

Produkcja betonu z reguły zlecana jest specjalistycznym wytwórniom, które gwarantują odpowiednią konsystencję i jakość materiału. Dlatego dolewanie do niego wody jest niedozwolone, ponieważ skutkuje pogorszeniem jego właściwości. Do ewentualnego rozcieńczania mieszanki stosuje się specjalistyczne substancje chemiczne bądź zaczyn cementowy. Proces ten jednak powinien być wykonany przy udziale przedstawiciela producenta betonu.

 

Rate this post