Niemal każda praca budowlana w terenie wymaga wykonania robót ziemnych. Jednak warto pamiętać, że mogą one przybierać bardzo odmienne formy. Zatem jakie wyróżniamy rodzaje robót ziemnych?

Czym są roboty ziemne?

Warto zacząć od określenia, czym tak właściwie są roboty ziemne. Otóż w ten sposób określa się tak naprawdę w zasadzie wszystkie prace z gruntem. Zalicza się tutaj zarówno transport gruntu w postaci przemieszczania na większe lub mniejsze odległości, jak i urabianie gruntu. Wykorzystuje się do tego rozmaite metody, a cele robót ziemnych mogą być bardzo różnorodne. Najczęściej służą przygotowaniu terenu pod postawienie obiektu.

Roboty ziemne i ich rodzaje – różne kryteria podziału

Należy zacząć od tego, że roboty ziemne można klasyfikować według wielu, odmiennych kryteriów podziału. Najbardziej podstawowy to ten na maszynowe i ręczne roboty ziemne. Te pierwsze wykonuje się z użyciem koparek, spycharek i innych urządzeń mechanicznych. Natomiast drugi rodzaj robót ziemnych wykonuje się przy użyciu narzędzi ręcznych.

Jednak roboty ziemne dzieli się nie tylko przez kryterium rodzaju użytych urządzeń. Istotnym kryterium jest także cel wykonywania robót ziemnych. W ten sposób wyróżniamy roboty ziemne:

  • przygotowawcze,
  • podstawowe,
  • wykończeniowe.

Pierwszy rodzaj robót ziemnych wykonuje się w celu przygotowania terenu do dalszej pracy z gruntem. Usuwa się roślinność oraz inne przeszkody, spulchnia glebę, oraz odprowadza wody opadowe.

W ramach podstawowych robót ziemnych wykonuje się wykopy szeroko- i wąskoprzestrzenne. Są to zatem roboty ziemne, które wykonuje się w celu postawienia fundamentów pod budynki, drogi i inne projekty. Do tej grupy zalicza się również tworzenie nasypów. Roboty drogowe to bowiem nie tylko praca na głębokości, ale również na powierzchni.

Ostatni z wymienionych rodzajów to roboty ziemne wykończeniowe. Zalicza się tutaj wszelkie prace polegające na wyrównywaniu, profilowaniu czy makroniwelacji. Dotyczy to zarówno wykopów, jak i wszelkiego rodzaju nasypów.

5/5 - (1 vote)