Wykonywaniu robót drogowych powinna towarzyszyć szczególna troska o właściwe ich oznakowanie, aby uniknąć wypadków i kolizji. Jakiekolwiek prace drogowe stanowią potencjalne zagrożenie. W jaki sposób należy oznaczać roboty drogowe? Co warto wiedzieć na ten temat? Wyjaśniamy!

Roboty drogowe oznaczone zgodnie z prawem

Warto mieć na uwadze, że kwestię tego, jak oznaczać roboty drogowe, dosyć precyzyjnie określa polskie prawo. Mianowicie chodzi tutaj o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. i 23 września 2003 r. Dokumenty te szczegółowo opisują, kiedy i jak należy oznaczać roboty na drodze. Dlatego też przed rozpoczęciem prac koniecznie należy się zapoznać z ich treścią. Warto przestrzegać zaleceń nie tylko dlatego, że ich nieprzestrzeganie grozi karą. Odpowiednie oznakowanie robót drogowych jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa na drodze. Zarówno w przypadku dróg szybkiego ruchu, jak i dróg miejskich, nieprawidłowe oznakowanie może sprawić, że kierowcy będą zdezorientowani, a od tego już tylko krok do kolizji.

Podstawowe oznakowanie robót drogowych

Oznakowanie robót drogowych stosuje się przede wszystkim wtedy, gdy prace dotyczą pasa ruchu. Niemniej jednak czasami elementy oznakowań mogą pojawić się również w przypadku remontu pobocza. Tym co łączy większość oznakowań robót drogowych jest biało–czerwona barwa. Na zmianę stosuje się pasy w kolorze białym i czerwonym. W zależności od charakteru i zakresu prac, występujących utrudnień na drodze oraz organizacji ruchu, stosuje się następujące typy znaków:

  • tablice kierujące,
  • tablice wykorzystywane do oznakowania ograniczeń skrajnych,
  • zapory drogowe,
  • pachołki,
  • taśmy ostrzegawcze.

Ponadto stosuje się również znaki wskazujące objazd, a także informujące o początku i końcu objazdu. Często pojawiają się też informacje o zamknięciu jednego z pasów ruchu lub o zwężeniu drogi. W przypadku jezdni wielopasmowych powinna pojawić się wtedy informacja, na który pas należy zjechać. Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o oznakowanie robót drogowych, jest zapewnienie widoczności oznakowań zarówno w dzień, jak i w nocy.

5/5 - (1 vote)