Własna instalacja fotowoltaiczna to najlepszy sposób, na obniżenie rachunków za energię elektryczną i ochronę środowiska naturalnego. Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii cieszy się coraz większym uznaniem Polaków. By zachęcić do inwestycji, rząd uruchomił mechanizmy wsparcia w postaci programów dofinansowań. Najpopularniejszy z nich „Mój Prąd” okazał się strzałem w dziesiątkę. Pula środków wyczerpała się szybciej niż przypuszczano. Obecnie prowadzone są intensywne prace nad kontynuacją programu, w tym pozyskaniem zewnętrznych funduszy na finansowanie. Jakie są zasady programu “Mój Prąd”?

5 000 zł dofinansowania do fotowoltaiki

W  ramach projektu programu „Mój Prąd” właściciel każdej nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć na dotację do 50% kosztów. Maksymalna kwota dofinansowania to 5 tysięcy złotych. W praktyce, każdy uprawniony, ubiegający się o dotację, zyskuje 5000 zł. Beneficjentem może zostać każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby i ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie można dostać w przypadku instalacji o mocy od 2 kW do 10 kW.

Co ważne, dofinansowanie udzielane jest nie na beneficjenta, a na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE). Dlatego też, przyszły prosument może ubiegać się o kilka dotacji. Trzeba przy tym pamiętać, że na każdą z nich musi być złożony osobno wniosek.

Czy Mój Prąd można łączyć z innymi dotacjami?

Dofinansowania do fotowoltaiki to nie tylko program Mój Prąd, ale także wiele innych, jak np. regionalne programy wsparcia, czy program „Czyste Powietrze”. Czy można je łączyć? Jeśli instalacja finansowana jest z innych środków publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu Mój Prąd.

Prosument może zyskać  dodatkowe fundusze, w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Warunkiem jest to, że kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Fotowoltaika na kredyt, a dofinansowanie

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” można otrzymać także do instalacji zakupionej na kredyt. Kredyt musi być udzielony na warunkach komercyjnych, czyli np. w banku. Dotacja nie przysługuje, jeśli beneficjent skorzystał z finansowania ze ze środków publicznych – np. pożyczki preferencyjnej.

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek “Mój Prąd” można złożyć jedynie przez Internet za pomocą swojego profilu zaufanego. Nie ma możliwości dostarczenie papierów osobiście lub pocztą. Inną opcją jest złożenie wniosku za pośrednictwem wykonawcy, który zajmuje się tym kompleksowo. Dzięki temu rozwiązaniu mamy pewność, że wniosek nie zostanie odrzucony np. z powodu błędów, a pieniądze dużo szybciej pojawią się na naszym koncie.

Drugi nabór trwa do 18 grudnia 2020. Najprawdopodobniej już w pierwszej połowie 2021 roku pojawi się nowa wersja programu „Mój Prąd”. Czy kwota dotacji pozostanie bez zmian? A może pojawią się dodatkowe produkty objęte wsparciem jak np. ładowarki do samochodów elektrycznych czy magazyny energii? Tego dowiemy się już niebawem.

Rate this post