Aby legalnie obsługiwać maszyny budowalne, w tym popularne koparko-ładowarki, przede wszystkim trzeba posiadać aktualne uprawnienia, które zdobywa się po ukończonym kursie. Kandydaci muszą spełnić kilka wymagań, takich jak ukończony 18. rok życia czy posiadanie aktualnych badań lekarskich, potwierdzających brak jakichkolwiek przeciwwskazań do obsługi maszyn budowlanych.

Koparko-ładowarki obsługiwane przez doświadczonych operatorów są wykorzystywane zarówno na placach budowy, jak i w gospodarstwach rolnych, po dołączeniu dodatkowego osprzętu.

Podstawowe informacje o obsłudze koparko-ładowarek

W zależności od konkretnego producenta, a nawet modelu maszyny budowlanej, obsługa może nieco się różnić. Wynika to m.in. z wielkości pojazdu i dodatkowych funkcji. W wielu koparko-ładowarkach, w kabinie po lewej stronie znajduje się dźwignia zmiany biegów. Z kolei z prawej strony w bliskiej odległości od kierownicy, zlokalizowana jest dźwignia zmiany świateł oraz włączania, wyłączania wycieraczek i uruchamiania spryskiwacza. W wielu modelach możemy również liczyć na możliwość zarządzania osiami skrętnymi. W zależności od potrzeb, operator może włączyć tylko przednią skrętną oś lub dołączyć tylną, co skutkuje znacznym zredukowaniem promienia skrętu maszyny.

Obsługa koparko-ładowarki – co jeszcze warto wiedzieć?

W kabinie znajdują się również przyciski odpowiedzialne za włączanie świateł awaryjnych, sygnalizacji świetlnej typu „kogut” i sygnał dźwiękowy. Koparko-ładowarki obsługiwane przez operatorów z uprawnieniami, są sterowane za pomocą joysticka. To najważniejszy element umożliwiający obsługę całego osprzętu ładowarkowego. Znajduje się na nim przycisk do wyłączania sprzęgła. Operator ma również do dyspozycji przesuwany przycisk do otwierania i zamykania łyżki. W kabinie znajduje się ponadto dźwignia, która umożliwia obracanie fotela do osprzętu koparkowego i ładowarkowego. Na kokpicie lub w jego dolnej części zlokalizowany jest przycisk odpowiedzialny za ogrzewanie kabiny.

Rate this post